Kristí­na Haviarová

 +420 608 371 222
haviarova.k@gmail.com
http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvhaviarova/