Hana Svobodová

Hana Svobodová (* 1991) studuje v současné době na Fakultě výtvarných
umění VUT v Brně u prof. Michala Gabriela. Ve své tvorbě se
dlouhodobě věnuje možnostem transformace lidské figury v klasických
i netradičních sochařských materiálech.

www.hanasvobodova.cz