Vedoucí­

 

MICHAL GABRIEL NA FAKULTĚ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT BRNO

Michal Gabriel se v Praze roku 1960 narodil, vystudoval a ve druhé polovině 80. let se tam i prosadil ve skupině Tvrdohlavých i samostatně. V Praze žije, pracuje, je tam zastoupen ve sbí­rkách i ve veřejných realizací­ch. V Brně měl své sběratele a odsud přišla výzva k působení­ na mladé umělecké fakultě. Sochařský ateliér, expandují­cí­ do zahrady v klidném zákoutí­ poblí­ž brněnského výstaviště, si udržel Michala Gabriela i v okamžicí­ch, kdy dostával nabí­dky na obdobné působení­ v tradiční­ umělecké škole v Praze. Důvodem dobrovolného působení­ na zprvu jediné umělecké fakultě, ve stí­nu tradiční­ch uměleckých škol, bylo pro její­ zakladatelské generace pedagogů vědomí­ jedinečnosti, nezatí­ženosti historií­ a nejisté, zároveň zcela otevřené budoucnosti. Tohoto potenciálu Michal Gabriel jako pedagog plně využí­vá.

Od roku 1998 je vedoucí­m, nyní­ profesorem, Ateliéru sochařství­ 1 oboru Výtvarné umění­, sochařství­, volná tvorba Fakulty výtvarného umění­ VUT v Brně. Ateliér Sochařství­ 1 vznikl společně s Ateliérem sochařství­ 2 (prof. Jan Ambrůz), rozvinutí­m původní­ho Ateliéru sochařství­, který založil roku 1993 prof. Vladimí­r Preclí­k. Jeho předchůdcem byl ústav kreslení­ a modelování­ Fakulty architektury VUT, založený ve 40. letech Vincencem Makovským. Ateliér prof. Gabriela se zabývá v souladu s jeho zaměření­m předevší­m figurativní­ a figurální­ tvorbou, jeho specifikou je v poslední­ch letech výrazné využití­ digitální­ch technologií­ k cí­levědomé prostorové tvorbě.

úspěšné je pedagogické působení­ Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění­, včetně ří­zení­ fakulty ve funkci děkana (2007 – 2011). Výuka Gabrielově ateliéru zachovává do jisté mí­ry tradiční­ časovou strukturu. Za „pří­pravný kurs” lze považovat zvládnutí­ tradiční­ch sochařských problémů, modelace hlavy a figury, souběžně s výukou ateliérových technologií­ od tradiční­ch až k digitální­m. Ateliér Michala Gabriela funguje jako svébytný organismus rodinného typu, který jeho vedoucí­ ří­dí­ svým charismatem, ale neváhá podporovat tvůrčí­ podněty svých studentů a využí­vat jejich generační­ zkušenosti s novými digitální­mi technologiemi. Nejednou spolupráce učitele a studentů pokračuje i po absolvování­ školy, někdy přechází­ v přirozenou konkurenci. Gabrielovi žáci se uplatňují­ jako sochaři, někdy se sdružují­cí­ se do pracovnách týmů. Jsou také vyhledáváni jako umělecky a řemeslně schopní­, disciplinovaní­ a vzdělaní­ pedagogové.

ŽIVOTOPIS

narozen 25.2.1960
1978-82 Střední­ uměleckoprůmyslová škola Praha
1980-87 Akademie výtvarných umění­, Praha – obor sochařství­
1987 zakládají­cí­ člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví­
1995 zí­skal cenu Jindřicha Chalupeckého
1998 nastupuje na mí­sto vedoucí­ ateliéru sochařství­ na FaVU VUT v Brně
2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2007 zvolen děkanem FaVU VUT v Brně
2009 jmenován profesorem

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKíCH

Národní­ galerie v Praze
Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Muzeum umění­, Olomouc
Galerie moderní­ho umění­, Hradec Králové
soukromé sbí­rky doma i v zahraničí­

SAMOSTATNí‰ VÝSTAVY (výběr zde)

1988 Sochařská tvorba, Galerie Na bidýlku, Brno, kurátor Karel Tutsch
1989 Sochařská tvorba (s Petrem Sládkem a Erikou Bornovou), Okresní­ vlastivědné muzeum, Český Krumlov, kurátor Pavel Zadražil
1991 Sochařská tvorba, Galerie Malovaný dům, Třebí­č
1991 Věty v prostoru, Galerie Pi-Pi-Art, Praha, kurátor Milena Slavická
1992 Sochy, Galerie MXM, Praha
1993 Sochy, Galerie Aspekt, Brno
1993 Sochařská tvorba, Galerie MXM, Praha
1994 Michal Gabriel – sochy, Martin Mainer – obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov, Německo, kurátor Inge Lindemann
1994 Rožnovské sochařské léto (s Jiří­m Plieštikem a Stefanem Milkovem), Galerie Městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm, kurátor Aleš Žanta
1994 Nové tendence (s Petrem Pí­saří­kem a Petrem Lysáčkem), Vlastivědné muzeum, Å umperk, kurátor Pavla Teglová
1994 Plastiky, obrazy a práce na papí­ře (s Igorem Minárikem a Petrem Veselým), hrad Sovinec, kurátor Petr Nedoma
1995 Sochy, Galerie hl. m. Prahy-Staroměstská radnice, Praha, kurátor Olga Malá
1995 Bronz, Centrum kultury a vzdělávání­, Moravská Ostrava a Pří­voz, kurátor Milan Weber
1995 Cena Jindřicha Chalupeckého ’94, Galerie Václava Å pály, Praha, kurátor Mahulena Nešlehová
1995 Michal Gabriel-Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Rajská zahrada Pražského hradu, Praha, organizátor Nadace Svoboda
1996/7 Michal Gabriel a Vladimí­r Kokolia, Výstavní­ síň Emila Filly, ústí­ nad Labem, organizátoři Unie výtvarných umělců a Soros centrum
1997 Sochy, Galerie Die Aktualití¤t des Schí¶nen…, Liberec, kurátor Zdeněk Primus
1997 Sochy, animace (spolupráce Josef Å vanda), Galerie MXM, Praha
1998 Michal Gabriel a Vladimí­r Kokolia, Výstavní­ síň Emila Filly, ústí­ nad Labem, kurátoři Michal Koleček a Petr Svoboda
1998 Sochy (se Stefanem Milkovem), Galerie Sirius Design, Praha
 1998 Sochy, animace (spolupráce Josef Å vanda), Galerie Caesar, Olomouc, kurátor Miroslav Schubert
 2000 Sochy – obrazy (s Janem Mertou), Obecní­ galerie Malostranská beseda, Praha
 2000 Se světlem, Galerie Malá Å pálovka, Praha, kurátor Jaroslav Krbůšek
 2002 Sochy – obrazy (s Miladou Gabrielovou), Galerie 8A, Brno
 2003/4 Michal Gabriel-Barbora Å lapetová-Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví­, Palác Lucerna, Praha
 2004 Michal Gabriel-Tomáš Medek, Galerie ARS, Brno, kurátor Josef Chloupek
 2004 Sochy, Galerie moderní­ho umění­, Hradec Králové, kurátor Tomáš Rybička
 2004/5 Ještěrka, instalace v Krajské vědecké knihovně-Spacium, Liberec, kurátor Ivona Raimanová
 2006 Sousoší­, Galerie města Plzně, Plzeň, kurátor Václav Malina
 2006 Zahrada, Galerie Via Art, Praha
 2006 Gabriel & Casua (Sochy & architektura), Galerie Chodovská tvrz, Praha, kurátor Martina Pachmanová
 2007 Gabriel & Casua (Sochy & architektura), Galerie Medium Bratislava
 2007 Sousoší­ 2, Hrad Sovinec – Muzeum v Bruntále
 2007 Sousoší­ 3, Galerie města Blanska, Blansko
 2007 Michal Gabriel – Sochy,Zámek v Bystřici pod Hostýnem
 2008 Michal Gabriel – sochy, Galerie ARS, Brno
 2008 Michal Gabriel Sousoší­ 5, Galeria M.A.Bazovského v Trenčí­ně, kurátor Elen Porubanová
 2009 Dreming I., Kotelna Karlin Gallery,M. Gabriel – sculptures, J. Macht – photography
 2009 Michal Gabriel Súsošia 6.LGPMB – liptovská galeria petra michala bohuňa v liptovskom mikuláši, kurátorka Elen Porubanová
 2009 Michal Gabriel Sochy, Výstavní­ síň Synagoga, Hranice na Moravě, kurátorka Mgr. Renata Skřebská
 2009 Michal Gabriel Sochy, Galerie Kaple, Valašské Meziří­čí­
 2010 Michal Gabriel Sochy, Artpro galéry, Praha
 2010 Michal Gabriel, Galerie Města Trutnova
 2010 Hráči na nábřeží­, exteriérová exposice na nábřeží­ v Trutnově
 2010 Michal Gabriel, Sochy,Galerie na půdě, Vrchlabí­
 2010 Michal Gabriel – Sochy, galerie ASPEKT Brno
 2011 Michal Gabriel – Sousoší­ – Výstavní­ síň Sokolská 26, Ostrava
 2011 Sochy na golfovém hřišti Kaskáda 1 Jinačovice u Brna
 2011/12 Sochy, výstava v galerii Mona Lisa v Olomouci
Michal Gabriel Sochy, Galerie Koní­rna v Lipniku n. B.
Pastevci gepardů, výstava soch ve výběhu gepardů v Pražské ZOO
Sochy na golfovém hřišti Kaskáda 2 Jinačovice u BrnaSochy, Galerie Aspekt