Natalie Chalcarzová

www.natty.cz
JMÉNO: Natalie Chalcarzová
TITUL: MgA.
DATUM NAROZENÍ: 6. 9. 1982
TRVALÉ BYDLIŠTĚ: Domovská 19/432, 720 00 Ostrava – Hrabová
E-MAIL: n.chalcarzova@email.cz
TELEFON: +420 724 079 776
STAV: svobodná
VZDĚLÁNÍ: 2014 – dosud Fakulta výtvarných umění­, VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno,
Ateliér sochařství­ 1 (vedoucí­ ateliéru prof. ak. soch. Michal Gabriel), afs.ffa.vutbr.cz
2002 – 2008 Fakulta výtvarných umění­, VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno,
Ateliér sochařství­ 1 (vedoucí­ ateliéru prof. ak. soch. Michal Gabriel), afs.ffa.vutbr.cz
1998 – 2002 Střední­ umělecká škola, Poděbradova 33, 701 00 Ostrava,
obor : Výtvarné zpracování­ keramiky a porcelánu, www.sus-ostrava.cz
PEDAGOGICKÁ ČINNOST: 2008 – dosud Fakulta stravební­, ústav architektury, VUT v Brně, Veveří­ 331/95, 602 00 Brno, Výtvarná tvorba, arc.fce.vutbr.cz
PRAXE: 2004 – 2012 Waller – Matějí­ček, ateliér uměleckého lití­, www.umelecke-liti.cz
SOUTĚŽE: 2015 první­ mí­sto za návrh expozice Fiat lux v soutěži „Expozice pro kraj Vysočina na světové výstavě EXPO 2015“,
spoluautoři Ing. arch. Václav Kocián a Ing. arch. Michal Kotlas
2014 třetí­ mí­sto za návrh Ivančena v soutěži „Rekonstrukce skautské mohyly Ivančena a její­ho okolí­“, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
www.ivancena.cz
2014 první­ mí­sto za návrh Rozhledna Kelčský Javorní­k – Sí­ťovka v soutěži „Dřevěná stavba roku“,
spoluautoři B620 architekti, Ing. arch. Jiří­ Bůžek, Ing. arch. Josef Žufánek, www.drevenastavbaroku.eu
2013 první­ mí­sto za návrh Pulihrášek v soutěži „Objekt ze skla pro Brno“, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián
2011 první­ mí­sto za návrh Ekoaza v soutěži „Města bez smogu“, spoluautor Ing. arch. Václav Kocián, www.bezsmogu.cz
VE SBÍRKÁCH: „Artbanka“, museum of young art, www.artbanka.cz
VEŘEJNÉ INSTALACE: září­ 2015 „Fiat lux“ expozice kraje Vysočina na světové výstavě EXPO, Milán, Itálie
2013 – 2015 „Pulihrášek“ instalace na Mendlově náměstí­ , Brno
2006 – 2007 „Diváci“, instalace v divadle Husa na provázku, Brno
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY: 2015 „AS1“, výstava ateliéru Sochařství­ 1 FaVU, VUT Brno, Galerie Statua, Bratislava
2012 „Houby v Brně“, divadlo Reduta, Brno
2010 „Cloud 9 conterporary art“, výstava pořádaná Artpro gallery, hotel Hilton, Praha
2010 „AS1“, výstava ateliéru Sochařství­ 1 FaVU, VUT Brno, DOX Centrum současného umění­, Praha
2009 Výstava ateliéru figurativní­ho sochařství­ FaVU, VUT Brno, divadlo Reduta, Brno
2008 Designblok, prezentace v rámci designerského projektu Goodfood, Praha
2008 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha
2008 „Diplomanti“, výstava diplomantů FaVU, Galerie Ars, Brno
2008 „Studenti FaVU Brno – Sochařský ateliér Michala Gabriela“, Galerie Ars, Brno
2008 „V Praze je blaze“, výstava k pří­ležitosti 15 let FaVU, Galerie kritiků, Palác Adria, Praha
2007 „Figurama“, putovní­ výstava prací­ studentů našich i zahraniční­ch vysokých uměleckých škol
2005 „Figurama“, putovní­ výstava prací­ studentů našich i zahraniční­ch vysokých uměleckých škol
2005 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Louvre, Praha
2005 „úhly pohledu“, výstava fotografií­ posluchačů kabinetu fotografie FaVU, Lékařská fakulta, Brno
2004 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha
2003 „10 let FaVU“, Dům umění­ města Brna
2003 Výstava soch posluchačů ateliéru Michala Gabriela, Galerie Doubner, Praha