Tomáš Blažek
architekt, sochař, malíř, zkrátka Michelangelo 🙂  tedy architekt hlavně
Pamatuji si, co říkával můj učitel Gebauer ohledně renesance: „ Měla by být alespoň průměrná díla. Celá renesance byla průměrná. Musela být, a tak mohli přijít ti Leonardové a Michelangelové.“ Souhlasím s ním. Tak zaplať pánbůh za nás, průměrné, za všechny. To my možná právě tvoříme digitální 21. století.
http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvblazek/