Tomáš Pavlacký

Narodil jsem se v roce 1987 v Uherském Hradišti. Od roku 2010 studuji v ateliéru sochařství­ 1 na Fakultě Výtvarných Umění­ VUT v Brně, nyní­ jsem v magisterském studijní­m programu. Svou tvorbou zasahuji do sféry digitální­ch médií­, a to způsobem průzkumu hranice možností­, které jsou nabí­zeny novými 3D technologiemi. Od roku 2013 se kontinuálně zabývám estetikou selhání­ ve virtuální­m prostředí­ a následným reálným prostorovým zhmotnění­m tohoto jevu.
 xvpavlacky@seznam.cz          ///         +420 734 832 932