Slavnostní zahájení provozu robotického ramene KUKA