Klaudia Korbeličová

 

O tvorbe:

Časť jej tvorby sa zaoberá deformáciou, či užÂ fyzickou alebo duševnou, ktorá sa odráža viditeľne v jej tvorbe.

V prvej lí­nií­ tvorby v rámci fyzickej deformácie mí´žme vidieť zdeformované telá, hlavy  a v neposlednom rade objekty.

V druhej lí­nií­ Klaudiinej tvorby nachádzame site-specific inštalácie, v ktorých zohrávajú hlavnú rolu objekty a explí³zie zaznamenané cez audiovizuálnu stopu, ktoré divák mí´že vidieť a natrafiť nane, len v galerijnom prostredí­. Inšpirácia znamená preňu čerpať z histí³rie a zároveň zo súčasnosti, na témy ako Muž, Armáda, Sci-fi, človek. Plastická deformácia v jej tvorbe predstavuje zmeny v dí´sledku prí­liš intenzí­vnej alebo dlho pí´sobiacej zmeny vonkajšieho prostredia na jednotlivca a kolektí­v.